Fem friske, fine valper ble født den 17. april 2013

 

Far er Nikidion's Leo og mor er Mr and Mrs Diamond of Pearl populært kalt Maud.

 

Resultetet ble:

 

Tre røde tispevalper, en rød hannvalp og en sort og tan hannvalp.

.

Les mer om kullet og se bilder på  M-kullet

 

 

Kjøpe valp? Eller kan du tenke deg å være fórvert? Eller deleier?

 

 

Send meg noen ord på ahutgaard@gmail.com dersom du skulle være interessert i en valp. Det er lurt å gjøre seg litt kjent med rasen før en bestemmer seg. Les gjerne om dvergpinscheren her.

 

Renrasede dvergpinschervalper  koster for tiden kr 12 000. For valper som planlegges benyttet i videre avl, inngås spesiell avtale.  Valpene har veterinærattest og de er merket med mikrochip. Ellers sender jeg med hver valp en liten pakke med fôr, tepp  lekesaker og litt av hvert. Mine valpekull er helseundersøkt i henhold til kravene til Avlsrådet i Norsk Pinscherklubb. Det betyr at begge foreldrene er undersøkt for arvelig øyesykdom og funnet friske. De er også patellaundersøkt uten anmerkning. Videre er de premiert for eksteriør på utstillinger og funnet rasetypiske og som meget gode representanter for rasen. Valpene er registrert i Norsk Kennel Klub.

 

Jeg forsøker etter beste evne å følge opp valpene  og valpekjøperne med råd og dåd. Blir riktig glad når noen tar kontakt for å drøfte hund og hundehold med meg!

 

 

webdesign: webdesign@zogood.net